9631 1910/9816 6100Sau giờ hành chính
HDB Hub, 490 Lorong 6 Toa Payoh, #03-17 Singapore 310490.

Nhận con nuôi là một Quy trình pháp lý phải tuân theo Luật Singapore.

Từ đầu đến cuối, bạn phải biết Luật nuôi con nuôi Singapore và tất cả các thủ tục pháp lý nuôi con nuôi.
Bạn cũng cần chuẩn bị và nộp nhiều tài liệu tại Tòa án Singapore.
Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm pháp lý trong việc xử lý các trường hợp nhận con nuôi.
Chúng tôi biết phải làm gì, bạn không cần phải căng thẳng và thất vọng với việc áp dụng

Chúng tôi đã giúp thành công hàng trăm gia đình hạnh phúc trong các trường hợp nhận con nuôi và đối tượng được Chính phủ phê duyệt: -

Chúng tôi chuyên về các trường hợp nhận con nuôi

Chúng tôi đã giúp thành công hàng trăm gia đình hạnh phúc trong các trường hợp nhận con nuôi và đối tượng được Chính phủ phê duyệt: —

Giấy khai sinh sẽ gọi bạn là Cha mẹ

Bạn có quyền chọn hoặc thay đổi Tên của đứa con nuôi của bạn

Con nuôi của bạn có thể sống ở Singapore

Con nuôi của bạn có thể học tại các trường ở Singapore với mức trợ cấp / học phí thấp

Bạn có thể đăng ký để nhận trợ cấp PR / Công dân Singapore

Nhận con nuôi là một Quy trình pháp lý phải tuân theo Luật Singapore.

Từ đầu đến cuối, bạn phải biết Luật nuôi con nuôi Singapore và tất cả các thủ tục pháp lý nuôi con nuôi.
Bạn cũng cần chuẩn bị và nộp nhiều tài liệu tại Tòa án Singapore.
Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm pháp lý trong việc xử lý các trường hợp nhận con nuôi.
Chúng tôi biết phải làm gì, bạn không cần phải căng thẳng và thất vọng với việc áp dụng

  1. Những điều quan trọng bạn nên coi chừng
  2. Những gì bạn KHÔNG nên làm
  3. Bạn cần biết gì về chuyến thăm nhà
  4. Quy định của chính phủ và quy định của người bị kiện
  5. Tổng chi phí nhận con nuôi
  6. Thời gian chờ đợi ước tính để bạn chuẩn bị tinh thần
  7. Tránh từ chối và sai lầm

Copyright © 2020 Asia Law Corporation.