về chúng tôi

About Adoption

Chúng tôi chuyên về các trường hợp nhận con nuôi

Nhận con nuôi là một Quy trình pháp lý phải tuân theo Luật Singapore.
Từ đầu đến cuối, bạn phải biết Luật nuôi con nuôi Singapore và tất cả các thủ tục pháp lý nuôi con nuôi.
Bạn cũng cần chuẩn bị và nộp nhiều tài liệu tại Tòa án Singapore.
Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm pháp lý trong việc xử lý các trường hợp nhận con nuôi.
Chúng tôi biết phải làm gì, bạn không cần phải căng thẳng và thất vọng với việc áp dụng

Tại sao lại là chúng tôi?

  • Hơn 25 năm kinh nghiệm pháp lý,
  • Lời khuyên rõ ràng và chính xác
  • Từ đầu đến cuối, chúng tôi hướng dẫn bạn qua Quy trình nhận con nuôi
  • Giá cả phải chăng – Bạn sẽ biết tổng chi phí nhận con nuôi

Copyright © 2020 Asia Law Corporation.