Faq

1. Tôi phải bao nhiêu tuổi để nhận nuôi một đứa trẻ?

A: Nói chung, bạn phải ít nhất 25 tuổi. Bạn cũng phải lớn hơn đứa trẻ bạn muốn nhận nuôi ít nhất 21 tuổi. Quy định này có thể được Tòa án từ bỏ trong những trường hợp đặc biệt.

2. Một người có thể nhận nuôi một đứa trẻ?

A: Nói chung, một người có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Tuy nhiên, một người đàn ông độc thân không thể nhận nuôi một cô gái ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt.

3. Người nước ngoài có thể nhận con nuôi theo luật Singapore không?

Trả lời: Để nhận con nuôi, bạn phải là cư dân Singapore (tức là Công dân Singapore, Thường trú nhân, Người giữ Giấy phép Việc làm, Thẻ Người phụ thuộc hoặc bất kỳ thẻ nào khác có thể được Tòa án đề nghị).

4. Phải có sự đồng ý của cha mẹ / người giám hộ tự nhiên của Trẻ em để nhận nuôi?

Trả lời: Nói chung, bạn cần có được sự đồng ý của cha mẹ / người giám hộ tự nhiên của Trẻ. Tuy nhiên, yêu cầu này có thể được Tòa án từ bỏ trong một số trường hợp nhất định.

5. Tòa án xem xét gì trước khi đưa ra Lệnh nuôi con nuôi? Trả lời: Nói chung, Tòa án cần phải hài lòng rằng: -

(a) cha mẹ / người giám hộ đồng ý cho nhận con nuôi hiểu rõ bản chất và ảnh hưởng của lệnh nhận con nuôi;

(b) mệnh lệnh là vì phúc lợi của đứa trẻ; và

(c) rằng không có khoản thanh toán hoặc phần thưởng nào khác khi xem xét việc nhận con nuôi mà không bị Tòa án xử phạt.

6. Tại sao tôi cần Lệnh nhận con nuôi?

Trả lời: Trước khi Lệnh nhận con nuôi được thực hiện, bạn không được công nhận hợp pháp là cha mẹ nuôi và có thể có các vấn đề về các vấn đề giáo dục, giáo dục, y tế và tôn giáo. Khi Tòa án nuôi con nuôi được Tòa án đưa ra, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ / người giám hộ của con cái sẽ dừng lại và (các) cha mẹ nuôi sẽ nắm quyền đối với các quyền trên.

7. Sau khi nhận con nuôi, tôi có quyền thay đổi tên Đứa trẻ không?

Trả lời: Giấy khai sinh mang tên mới của đứa trẻ và của cha mẹ nuôi sẽ được Cơ quan Kiểm soát và Nhập cư cấp.

8. Tôi có thể nhận nuôi nhiều con không?

A: Nói chung, bạn có thể nhận nuôi nhiều hơn một đứa trẻ. Tuy nhiên, Tòa án phải hài lòng rằng việc nhận con nuôi sẽ mang lại lợi ích cho cả đứa trẻ tiếp theo và đứa con đầu tiên được nhận nuôi.

Copyright © 2020 Asia Law Corporation.